Annoncering på guide.dk

Vil du høre mere om annonceringsmulighederne på guide.dk, så kontakt:

Pia Iversen.

Mail: piiv@jp.dk
Tlf. 87 38 33 31

 

Hvorfor guide.dk?
guide.dk har en stor artikelbase og indeholder otte forskellige hovedsektioner: Biler, Rejser, Elektronik, Livsstil, Båd, Musik, Bog og Film. På guide er der noget for alle, og med hjælp fra søgefilteret er det nemt og hurtigt at finde frem til de artikler, der interesserer den enkelte bruger. Annonceringerne på siden er også tilpasset filteret. Derfor tilbyder guide.dk en målrettet mulighed for at annoncere til netop de brugere, der er i din kundegruppe.

Her er yderligere et par gode argumenter for at annoncere på guide.dk:

Annonceformater
guide.dk anvender følgende bannerformater.

 

Forretningsbetingelser

1. ANVENDELSE

De generelle forretningsbestemmelser gælder for internetannoncering på Jyllands-Postens sites.

2. INDGÅELSE AF AFTALE

Tilbud på annoncering gives på grundlag af den til enhver tid gældende prisliste. Et tilbud afgivet af Jyllands-Postens er gældende 5 hverdage fra tilbuddets afsendelse med mindre andet er angivet. Der er indgået en bindende aftale, når Jyllands-Postens har modtaget en udfyldt ordreseddel, jf. punkt 3, fra annoncøren.

3. INDRYKNING AF ANNONCERING

Ordreafgivelsen skal som minimum indeholde følgende oplysninger: annoncørens firmanavn, indrykningstidspunkter, faktureringsbeløb (eksklusiv moms) og den aftalte ydelse. Desuden foretrækkes Bureau-ordrenummer/bureaunummer, samt annoncørvirksomhedens CVR-nummer. Annoncematerialet skal leveres som specificeret på ordresedlen senest 3 hverdage før første annoncering. Annoncematerialet skal opfylde de angivne tekniske specifikationer. Er materialet ikke i overensstemmelse med disse krav, påhviler det annoncøren selv at få tilrettet materialet. Jyllands-Postens indrykker annoncen som angivet af annoncøren på ordresedlen. Jyllands-Postens er uden ansvar for fejl i annoncer, der er i overensstemmelse med ordresedlen.

4. BETALINGSBETINGELSER

Jyllands-Postens kan udstede faktura for annonceringen fra første annonceringsdag. Rettidig betaling er 14 dage fra faktureringsdato. Ved forsinket betaling udsendes rykkerskrivelse, og der pålægges et gebyr på 100 kr. Er beløbet ikke betalt efter udsendelse af to rykkerskrivelser, sendes tilgodehavendet til inkasso.

5. INDHOLD AF ANNONCER

Annoncøren indestår over for Jyllands-Posten for, at annoncer placeret på Jyllands-Postenss sites ikke strider imod gældende ret. Annoncøren indestår endvidere for, at links i en annonce ikke henviser til hjemmesider, som indeholder informationer, der er retsstridig efter markedsføringslovens regler eller andre gældende love. Annoncer med misvisende ikoner, herunder dialogbokse, som kendes fra de kendte styresystemer, vil blive afvist. Jyllands-Postens tager forbehold for at afvise polemiske annoncer. Ethvert krav, Jyllands-Postens måtte blive mødt med, på baggrund af annoncering, vil blive rejst imod annoncøren, således at Jyllands-Postens holdes skadesløs.

6. UDSKYDELSE AF ANNONCERING / ÆNDRING AF PLACERING

Jyllands-Postens forbeholder sig ret til at udskyde den aftalte annoncering. Ved udskydelse har annoncøren krav på efterlevering. Vilkår for efterlevering aftales særskilt med annoncøren, men som udgangspunkt skal annoncøren have en ydelse af samme værdi som den ikke-leverede del af den oprindeligt aftalte ydelse. Jyllands-Postens tager forbehold for at flytte en annoncering, hvis forholdene nødvendiggør dette. I så fald beregnes prisen på grundlag af den nye placering.

(Gældende pr. 1. december 2009)

Jyllands-Posten - Grøndalsvej 3 - 8260 Viby J - CVR-nummer 26 93 36 76